ماهی گورخری

ماهی گورخری

مشخصات ماهی گورخری

نام علمی:  Aphanius isfahanensis

نام انگلیسی: Esfahan tooth-carp

وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده

مشخصات ماهی گورخری (آفانیوس):

این گونه متعلق به جنس Aphanius است و تنها جنس از تیره کپور دندان‌دار ماهیان موجود در ایران است.

دو شکل جنسی کاملاً مشخص، ترکیب رنگی زیبا، اندازه کوچک، مقاومت بالا به شرایط محیطی و زادآوری بالا از ویژگی‌های این ماهی است. بدن کشیده و اندکی از طرفین فشرده است. پوزه کم و بیش به طرف جلو، دهان فوقانی می‌باشد. دارای فلس‌های دایره‌ای شکل است که تمام بدن را می‌پوشاند. سطح پشتی بدن تیره‌رنگ و قسمت پهلو‌ها و ناحیه شکم زرد مایل به نارنجی است. دارای باله‌های شنای کامل است. باله پشتی که در وسط پشت ماهی قرار دارد دارای ۱ شعاع باله غیر منشعب یا سخت و ۱۳-۱۱ شعاع باله منشعب یا نرم و باله مخرجی دارای ۱ شعاع غیر منشعب و ۱۱ شعاع منشعب و باله دمی هموسرکال که دو شاخه آن با هم برابر و قرینه‌اند. دارای دو باله سینه‌ای در دو طرف سینه و دو باله شکمی در ناحیه پایین شکم می‌باشد که شعاع‌های نرم تشکیل شده‌اند. خط جانبی در آن‌ها از سر تا دم کشیده شده است و تعداد فلس‌های آن ۳۵-۲۸ عدد گزارش شده است. جنس نر این ماهی دارای نوارهایی بر روی بدن است که از طریق آن به سادگی از جنس ماده قابل تشخیص است.

پراکنش:

در حوضه‌های دریاچه نمک، خلیج فارس، هرمز، مکران، جازموریان، مشکید، کارون، اصفهان و کر این گونه گزارش شده است.

زاینده‌رود پس از رسیدن به شهر ورزنه (نقطه شروع محدوده تالاب گاوخونی) در حال حاضر تنها زیستگاه ماهی بومی و اندمیک کپور دندان‌دار زاینده‌رود است.

زیستگاه:

این ماهی در قسمت‌های پایین رودخانه‌ها و آبگیرهای پوشیده از گیاهان آبزی زندگی می‌کنند. دامنه بردباری آن‌ها به دما و شوری بالاست. هم‌چنین آلودگی مواد آلی و غیر آلی و نیز سطوح کم اکسیژن آب را تحمل می‌کنند. در محیط‌های با شوری بالا نیز یافت می‌شوند.

وضعیت حضور در تالاب:

 بومی تالاب گاوخونی