تیم ما

تالاب گاوخونی یکی از زیستگاه‌های طبیعی وسیع ایران با تنوع زیستی بسیار متنوع است. هدف ما معرفی و اطلاع رسانی هر‌چه بیشتر درباره این سرمایه‌ی ملی است. امیدواریم با ساخت بستری برای اطلاع رسانی جامع و یکپارچه بتوانیم قدمی در راستای حفظ و بهبود شرایط آن برداشته باشیم. در زیر معرفی افرادی را مشاهده می‌کنید که در ساخت این وبسایت به صورت داوطلبانه مشارکت داشته‌اند.