معرفی پروژه

ایده‌ی اجرای پروژه “طراحی و آماده سازی وبسایت راهنمای تنوع زیستی تالاب گاوخونی” در بهار ۱۴۰۱ از سوی انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم سرزمین به اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان ارسال شد و پس از بررسی دو سویه، با اجرای این پروژه موافقت شد. این طرح بر اساس اصول و برنامه‌ی سیپا (CEPA) طراحی و اجرا شده است.

فاز اجرایی پروژه از اواخر بهار سال ۱۴۰۱ آغاز و در پایان تابستان این سال به اتمام رسید و به اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان تحویل داده شد.

پروژه آوای بوم گاوخونی

طراحی سایت گاوخونی

تالاب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان و انتهای رودخانه زاینده‌رود، یکی از مهم‌ترین رامسرسایت‌های کشور می‌باشد. این تالاب به دلیل وسعت بالا، قرارگیری در مرکز فلات ایران و دوری از دیگر تالاب‌های وسیع کشور، نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی منطقه‌ی پیرامون خود دارد. تالاب بین المللی سالانه میزبان‌ هزاران پرنده‌ی مهاجر از ده‌ها گونه بوده است. تنوع زیستی غنی گاوخونی اجرای مطالعات و پژوهش‌های مختلفی را در سال‌های گذشته در پی داشته است.

آن‌چه انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم را برآن داشت تا وبسایتی به منظور بانک اطلاعاتی و راهنمای تنوع زیستی تالاب گاوخونی، راه اندازی کند؛ در دسترس نبودن داده‌های به دست آمده از پژوهش‌های انجام شده بر تالاب برای عموم مردم محلی، پژوهشگران و گردشگران در سطح ملی و بین المللی است.
علی رغم وجود اطلاعات ارزشمند از این تالاب که حاصل چند دهه فعالیت متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان است، تا کنون این داده‌ها به صورت یکپارچه و در دسترس قرار نگرفته است.
هدف از این پروژه طراحی و آماده سازی وبسایت تالاب گاوخونی است که افراد با مراجعه به آن بتوانند گونه‌های جانوری تالاب گاوخونی را مشاهده و اطلاعات کاملی را در ارتباط با گونه و وضعیت آن در تالاب مطالعه کنند. همچنین وبسایت به گونه‌‌ای طراحی می‌شود که در مراحل بعدی امکان اضافه کردن بخش‌های دیگر از جمله اخبار، آموزش و رویداد‌ها به آن وجود داشته باشد.
آن‌چه مسلم است لزوم حفاظت از محیط زیست و پایداری سرزمین، افزایش آگاهی می‌باشد.
امید آن‌که این وبسایت بتواند محلی برای گسترش دانش و جمع‌آوری اطلاعات این تالاب ارزشمند باشد.

درباره پروژه گاوخونی