تور مجازی تالاب بین المللی گاوخونی شامل مجموعه عکس‌هایی است که به صورت ۳۶۰ درجه در نقاط مختلف تالاب گرفته شده است. این‌ عکس‌ها نشان دهنده‌ی وضعیت برخی از نقاط تالاب در تابستان ۱۴۰۲ است و ممکن است در دوره‌های دیگر؛ تالاب وضعیت متفاوتی داشته باشد.

در تصویر زیر نقاطی که عکس‌برداری هوایی انجام شده مشخص شده است که با کلیک بر روی هر کدام، تصویر ۳۶۰ درجه آن نقطه از تالاب بین المللی گلوخونی قابل مشاهده است.