خزندگان تالاب گاوخونی

محدوده‌ی غربی تالاب گاوخونی را تپه‌های ماسه‌ای در برگرفته، تالاب از شمال به کوه منتهی شده و جنوب و شرق تالاب منطقه‌ی دشتی و بیابانی است. این تنوع زیستگاهی منجر شده که در محدوده‌ی زیستی تالاب گاوخونی تنوع قابل توجهی از خزندگان را مشاهده کنیم.

در سال ۱۳۹۷ محمد کابلی با همکاری کامران کمالی و عاطفه اسدی پروژه‌ای را با عنوان شناسایی فون خزندگان محدوده تالاب گاوخونی استان اصفهان به قصد شناسایی خزندگان تالاب اجرا کردند که منجر به شناسائی ۱۴ گونه خزنده؛ شامل ۵ گونه مار و ۹ گونه مارمولک شده است. منبع بخش خزندگان این وبسایت همین مطالعه میباشد.

فهرست خزندگان شناسایی شده در این محدوده را در زیر مشاهده میکنید.