مشاهده تلیله بلوطی در تالاب گاوخونی

تلیله بلوطی

طی پایش صورت گرفته در تاریخ جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در تالاب گاوخونی و مناطق اطرف آن، یک فرد تلیله بلوطی (نوک دراز) توسط آقای امین اخوت و خانم بهار نفیسی برای اولین بار در استان اصفهان مشاهده گردید. بند شاخ کنار که محل مشاهده این گونه بود، از مناطق مستعد حضور پرندگان بخصوص آبزی و کنار آبزی است و در تاریخ مذکور نیز دسته های بزرگ فالاروپ گردن سرخ، چوب پا، انواع آبچلیک و سایر گونه ها در منطقه حضور داشتند.

تلیله بلوطی با نام علمی Calidris ferruginea  از خانواده آبچلیک‌ها بوده و به واسطه رنگ قرمز آجری بدن در فصل زادآوری از سایر تلیله ها به راحتی قابل تشخیص است. نر و ماده آن همشکل و دارای تغییرات فصلی هستند. این پرنده به صورت مهاجر عبوری در برخی نقاط کشور قابل مشاهده است.