آبچلیک پا سرخ معمولی

آبچلیک پا سرخ معمولی

نام علمی: Tringa totanus

نام انگلیسی: Common redshank

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی ‌(Least concern)

مشخصات:

آبچلیک پا سرخ معمولی، این پرنده بامزه یکی دیگر از دسته های پرندگان تالاب گاوخونی است. آبچلیک پا سرخ معمولی ۲۸سانتی متر طول دارد. منقار بلند و باریکی دارد. در زمستان، روتنه خاکستری، زیرتنه خاکستری کم‌رنگ با لکه‌های کم‌رنگ‌تری در سینه دیده می‌شود. بر روی سر، گردن و سینه نخودی رنگش رگه‌های قهوه‌ای دارد که تا پهلوها ادامه می‌یابند. شاهپرهای اولیه بال قهوه‌ای مایل به سیاه و شاهپرهای ثانویه بال‌هایش سفید است که در پرواز به‌صورت نوار سفیدی در انتهای بال دیده می‌شود. دمش سفید و دارای رگه‌های عرضی قهوه‌ای‌رنگ است. رنگ پاها و منقارش قرمز با نوک آن سیاه است. پاها در پرواز بیرون از دم قرار می‌گیرد.

پراکنش:

از غرب اروپا و آفریقا تا آسیای میانه و خاور میانه و تا آسیای جنوب شرقی پراکنده است.

زیستگاه:

این پرنده در اغلب مناطق ساحلی، گلی- شنی، باتلاق‌ها و حاشیه‌ی دریاچه‌های شور و شیرین به سر برده و روی زمین آشیانه می‌سازد. زمستان‌ها، اغلب در نواحی ساحلی پناه‌دار و محل‌هایی که پوشش گیاهی کمتری دارد، دیده می‌شود. در ایران به تعداد نسبتاً فراوان تولید مثل کرده و زمستان‌ها، در اغلب مناطق دیده می‌شود.

رژیم غذایی:

عمدتا از حشرات و بی‌مهرگان تغذیه میکند.

وضعیت حضور در تالاب:

آبچلیک پا سرخ معمولی در تالاب گاوخونی به تعداد قابل توجه در فصل زمستان حضور دارند.