بادخورک معمولی

بادخورک معمولی

نام علمی: Apus apus

نام انگلیسی: Common Swift

وضعیت حفاظتی:کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات بادخورک معمولی:

بادخورک معمولی ۳۰ سانتی متر طول دارد. بدنش کشیده و پر و بال زمستانی، پاهایش قرمز است. شبیه آبچلیک پاسرخ بوده، با این تفاوت که اندکی بزرگتر است. روتنه خاکستری، زیر‌تنه سفید و منقارش بلند وباریک است. پر و بالش کاملاً سیاه با خال های کوچک سفید در پشت دیده می‌شود. همچنین پاها و منقار سیاه مایل به قرمز و حلقه‌ی سفید چشمی دارد. دمگاه سفید و مثلثی شکل، که رأس آن تا پشت ادامه دارد و همچنین با رگه های عرضی قهوه ای یا سیاه دیده می‌شود. پاها در پرواز بیرون از دم قرار می‌گیرد.

پراکنش:

در فصل بهار و تابستان در شمال آسیا و اروپا زادآوری میکند. در زمستان مهاجرت کرده و تا شمال و غرب آقریقا پیش روی میکند. در ایران زمستان‌گذر است

زیستگاه:

بادخورک معمولی در باتلاق‌ها، سواحل دریاچه‌ها، به ندرت مصب‌ها به سر می‌برد. در ایران، زمستان‌ها نسبتاً فراوان و به صورت مهاجر عبوری در زیستگاه‌های مناسب دیده می‌شود.

رژیم غذایی:

عمدتا از حشرات کوچک جثه و بی‌مهرگان تغذیه میکند.

وضعیت حضور در تالاب:

در فصل پاییز و زمستان به تعداد قابل توجه در تالاب گاوخونی حضور دارد.