معرفی Wetlands International

Wetlands International

“Wetlands International” به عنوان یک سازمان بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها شناخته می‌شود. این سازمان در طی سال‌ها تکامل یافته و از تلاش‌ها و مشارکت‌های مختلف افراد و سازمان‌های مختلف به شکل کنونی خود رسیده است. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، توجه جهانی به اهمیت حفاظت از تالاب‌ها و مناطق مرتعی آغاز شد. تالاب‌ها به عنوان یکی از محیط‌های مهم برای پرندگان و حیات وحش مورد توجه قرار گرفتند. در این دوران، بسیاری از افراد و گروه‌ها شروع به فعالیت در زمینه حفاظت از تالاب‌ها کردند. در بسیاری از کشورها، موسسات محلی برای حفاظت از تالاب‌ها و مرتع‌ها تشکیل شدند. این موسسات به تحقیقات علمی، آموزش، و حفاظت از تالاب‌ها پرداختند. در پاسخ به نیازهای توسعه فعالیت‌های حفاظت از تالاب‌ها در سطح جهانی و تقویت همکاری بین کشورها و موسسات مختلف، در سال ۱۹۷۱، Wetlands Internationalبه عنوان یک شبکه جهانی از موسسات ملی و محلی تشکیل شد. این سازمان به هدف تقویت حفاظت از تالاب‌ها، مدیریت منابع آب، و توسعه پایدار متعهد شد. از آن زمان تا کنون، Wetlands International به توسعه فعالیت‌های حفاظت از تالاب‌ها در سطح جهانی ادامه داده و با همکاری سازمان‌ها، دولت‌ها، و جامعه‌های محلی در تلاش برای حفظ منابع آب و حیات وحش جهانی باقی مانده است. از آن زمان، Wetlands International به عنوان یک سازمان معتبر و تاثیرگذار در زمینه حفاظت از تالاب‌ها در سطح جهانی تشخیص داده شده و به اهداف حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی کمک بسیاری می‌کند.

مطلب مرتبط: لزوم تخصیص اعتبار برای احیای تالاب گاوخونی/همکاری وزارت نیرو ضروری است.

برخی از فعالیت های فعلی این ارگان در حال حاضر شامل موارد زیر میشود:

 

  • حفاظت و مدیریت تالاب‌ها: Wetlands International به مطالعه، حفاظت، و مدیریت در سراسر جهان می‌پردازد. این اقدامات شامل تحقیقات علمی، ایجاد نهادها و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت تالاب‌ها و مشارکت مردمان محلی در حفاظت از آنها می‌شود.
  • حفاظت از پرندگان: این سازمان به حفاظت از پرندگان آبزی و مهاجر به تالاب‌ها و مناطق مرتعی معتبر در جهان می‌پردازد. این فعالیت‌ها شامل مطالعات پرندگان، شناسایی و حفاظت از محیط زیست‌های مهم برای پرندگان، و اقدامات محافظتی مختلف می‌شود.
  • حفاظت از منابع آب: Wetlands International به مدیریت پایدار منابع آب در تالاب‌ها و مناطق مرتعی می‌پردازد و به ایجاد توازن بین تقاضا و تامین آب کمک می‌کند.
  • تغییرات آب و هوا و محیط‌زیست: این سازمان به مطالعه و مدیریت اثرات تغییرات آب و هوایی بر تالاب‌ها و مرتع‌ها می‌پردازد و راهکارهایی برای سازگاری با تغییرات آب و هوا ارائه می‌دهد.
  • توسعه پایدار: Wetlands International به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در مناطق تالابی و مرتعی کمک می‌کند و مشارکت اجتماعی و اقتصادی محلی را ترویج می‌کند.

    در ایران سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر حفاظت تالاب ها واقع در شهر تهران به همکاری با این ارگان بین‌المللی می‌پردازند. به طور مثال سرشماری پرندگان که بیش از ۵۰ سال در ایران توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است، در واقع در پاسخ به درخواست این ارگان و طبق توافق‌نامه‌های بین‌المللی بوده است.