مطالب توسط فاطمه سلاجقه

آب شناسی تالاب های بین المللی ایران – قسمت دوم

هامون پوزک برابر با طبقه بندی کنوانسیون رامسر از تالاب های جهان، در گروه تالاب های داخلی قرار دارد و اگر آب رودخانه هیرمند به آن بریزد، دایمی است. منبع تأمین آب آن رودخانه پریان است و افزون بر آن رودخانه فصلی فاش رود که از افغانستان سرچشمه میگیرد نیز به هامون پوزک می ریزد. […]

آب شناسی تالاب های بین المللی ایران – قسمت اول

تالاب های آلاگل، آلماگل و آجی گل  آلاگل: نوع تالاب دایمی است. منابع تأمین آب تالاب نزولات آسمانی، آبهای سطحی و پساب های منطقه و سرریزهای رودخانه گرگان رود و اترک است. آلماگل: نوع تالاب دایمی است. منابع تأمین آب تالاب، آب های سطحی و نزولات آسمانی است. آجیگل: نوع تالاب دایمی است. منابع تأمین […]

مشکلات محیط زیستی خشکی تالاب گاوخونی

  کشور عزیزمان ایران سال‌هاست که با خشک‌شدن اکوسیستم‌های تالابی و سو مدیریت دست‌وپنجه نرم می‌کند.  این بلا از سال ۱۳۷۸ گریبان‌گیر تالاب بین‌المللی گاوخونی شده است و تاکنون با روندی صعودی ادامه دارد. اگر عینک واقع‌نگری را به چشم‌هایمان بزنیم در کنار تغییرات اقلیمی که در تمامی کره زمین شاهد آن هستیم (از ماست […]

اهمیت و کارکرد تالاب ها

هر نوع تالاب از شــمار زیادى اجزاى فیزیکى، بیولوژیکى یا شیمیایى تشــکیل شــده اســت. آب و خاک، گیاهان و مواد غذایى معرف این اجزا هســتند که در پیوند با یکدیگر در یک سیستم یکپارچه تالاب را به وجود مى آورند. فرایندهاى بین اجزا، کارکردهاى تالاب ها را به وجود مى آورند. از مهم ترین کارکرد […]

اهمیت تالاب‌ها در جلوگیری از ریزگردها

پدیده ریزگردها به انتقال و تکثیر ذرات ریز خاک و ذرات معلق در هوا توسط باد و تأثیرات آن بر محیط زیست اشاره دارد. این پدیده یکی از مهم‌ترین مخاطرات طبیعی و محیط زیستی است که در مناطق مختلف باعث بروز مشکلات فراوانی شده و علاوه بر ایجاد مسائل اجتماعی و اقتصادی، سلامتی مردم را […]

فهرست مونتروی کنوانسیون رامسر

اکوسیستم‌های تالابی یکی از پیچیده‌ترین، پرتنوع‌ترین و پر تولید‌ترین اکوسیستم‌ها محسوب می‌شوند که شمار زیادی از گیاهان و جانوران را به خود وابسته و خدمات متعددی برای انسان فراهم آورده‌اند. کنوانسیون حفاظت از این اکوسیستم‌های تالابی در سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر شکل گرفت و از سال ۱۹۷۵ به اجرا درآمد. این کنوانسیون معیارهایی برای […]

وجه تسمیه تالاب گاوخونی

تالاب گاوخونی به عنوان یکی از مشهورترین تالاب‌ها در کشور عزیزمان ایران، شناخته میشود. این تالاب مساحت ۴۱۳۷۱ متر مربع را به خود اختصاص داده است. حیوانات زیاد و گوناگونی میهمان این تالاب بوده‌ و هستند. روایات زیادی در مورد وجه تسمیه تالاب گاوخونی وجود دارد که در این مطلب به برخی از آن‌ها می‌پردازیم. […]

گیاهان ماندابی تالاب های ایران

گیاهان آبزی از ارکان اصلی اکوسیستم‌های آبی هستند و نقش اکولوژیکی گسترده‌ای در ساختار، عملکرد و تولید در محیط آبی دارند و زنجیره غذایی به این گیاهان وابسته است. علاوه بر تامین غذا، این گیاهان با ارزش‌های بالایی چون تصفیه کیفیت آب، تامین اکسیژن و ایجاد میکروزیستگاه برای سایر موجودات، سبب پایداری محیط آبی می‌شوند. […]