زنبور خور گلو خرمایی

زنبور خور گلو خرمایی

نام علمی: Merops Persicus

نام انگلیسی: Blue-cheeked Bee-eater

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانیLeast concern (LC)

مشخصات زنبور خور گلو خرمایی:

زنبور خور گلو خرمایی نیز مانند دیگر زنبورخواران دارای پرهایی رنگارنگ و جثه‌ای باریک و کشیده ‌است. این پرنده کمی بزرگ‌تر از زنبورخوار معمولی بوده و طولش به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد. بیشتر پرهای پرنده سبز رنگ است و در ناحیه صورت نوار چشمی‌ سیاه و گونه‌هایی آبی رنگ دارد. گلوی پرنده زرد و قهوه‌ای است و منقار آن سیاه است. سطح زیرین بال‌ها تقریباً خرمایی است و دو شاه‌پر بلند وسط دم تقریباً ۷ سانتی‌متر دیگر به طول پرنده می‌افزاید.

پراکنش:

زیستگاه این گونه گستره‌ای از شمال آفریقا و خاورمیانه از شرق ترکیه تا قزاقستان و ایران و هندوستان را شامل می‌شود. این پرنده مهاجر بوده و زمستان‌ها را در مناطق گرمسیری آفریقا سپری می‌کند. اما جمعیت‌هایی نیز از زنبورخوارهای گلوخرمایی هستند که تمام سال را در یک منطقه جغرافیایی به سر می‌برند.

زیستگاه:

این پرنده در مناطق نیمه گرمسیری و نیمه بیابانی که دارای تعداد کمی درخت باشد زندگی می‌کند و زمستان‌ها را در علف‌زارها و زمین‌های جنگلی باز می‌گذراند.

رژیم غذایی:

غذای اصلی زنبورخوار گلوخرمایی را حشرات به ویژه زنبور معمولی، زنبور بی‌عسل و زنبور قرمز تشکیل می‌دهد. با این حال گمان می‌رود که سنجاقک بخش بیشتری از شکارهای این گونه از زنبورخوارها را تشکیل دهد. سیم‌های برق (درصورت وجود) بهترین کمین‌گاه برای زنبورخوار گلوخرمایی برای حمله و شکار کردن است.

وضعیت حضور در تالاب:

به نظر می‌رسد در تالاب گاوخونی به صورت اتفاقی دیده شده باشد. گزارشی از مشاهده آن در سال‌های اخیر وجود ندارد.