زاغی اوراسیایی

زاغی اوراسیایی

نام علمی: Pica pica

نام انگلیسی:  Eurasian Magpie

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات زاغی اوراسیایی:

زاغی اوراسیایی یا زاغی اروپایی یا زاغی معمولی پرنده‌ای از سرده زاغی‌ها و خانواده کلاغان است. طول بدن زاغی حدود ۴۰ تا ۵۱ سانتی‌متر است که بیش از نیمی از آن دم بلند پرنده ‌است. پرهای شانه، پهلوها و شکم آن سفید و بقیه پر و بال سیاه با جلای آبی، سبز و ارغوانی است. در بسیاری از مناطق افزایش جمعیت فراوان داشته و تبدیل به آفت شده است.

پراکنش: پراکنش بسیار وسیعی دارد که شامل تقریبا تمامی آسیا و اروپا می‌شود.

زیستگاه:

زاغی در مناطق حاشیه شهری فراوان است. کمتر در زیستگاه‌های طبیعی دیده‌ می‌شود.

رژیم غذایی:

زاغی‌ها همه‌چیزخوار هستند و رژیم غذایی آن‌ها از میوه تا مردار را در برمی‌گیرد. رژیم غذایی زاغی‌ها در تابستان شامل بی‌مهرگان و حشراتی چون مگس، کرم و عنکبوت است و در پاییز و زمستان به خوردن میوه، مردار و شکار پرندگان و پستانداران کوچک می‌پردازند. همچنین از زباله نیز تغذیه می‌کنند و در مناطقی که مدیریت پسماند مناسب نیست جمعیت ‌آن‌ها بیشتر می‌شود.

وضعیت حضور در تالاب:

در حاشیه‌ی شمالی و غربی تالاب  گاوخونی که زیستگاه‌های انسانی نزدیک است، دیده‌ می‌شود.