پرستو دریایی معمولی

پرستو دریایی معمولی

نام علمی: Sterna hirundo

نام انگلیسی: Common Tern

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی ‌(Least concern)

مشخصات:

پرستو دریایی معمولی ۳۵ سانتی‌متر طول دارد. از دیدگاه ظاهری همانندی بسیاری به پرستودریایی قطبی دارد، با این تفاوت که بال‌های آن کمی پهن‌تر، دمش کوتاه‌تر، منقار و گردن بلندتر، پیشانی صاف‌تر، پاها اندکی بلندتر، و بال‌زدن‌هایش بسیار محکم است. شاهپرهای اولیه در انتها تیره‌رنگ و به سوی داخل پرها خاکستری کمرنگ می‌شوند. در زیر بال‌ها، در حاشیهٔ جلویی، نواری وجود دارد که به رنگ تیره است و با رنگ خاکستری شفاف موجود در انتهای شاهپرها آمیخته است. پاها و منقار این پرنده به رنگ قرمز نارنجی؛ تُک منقار، پیشانی، تارک و پس گردن سیاه هستند؛ چانه، گردن، سینه، شکم و دم دوشاخه نیز به رنگ سفید هستند.

پراکنش:

پراکنش بسیار وسیعی در دنیا داشته و در سواحل تمام قاره‌ها به جز قطب جنوب دیده میشود. در آسیاه در مرکز قاره و کشورهای خاور میانه نیز حضور دارد.

زیستگاه:

این پرنده به شکل گروهی در کرانه‌های دریاها، دریاچه‌های آب شیرین، رودخانه‌های بزرگ و تالاب‌های گسترده زندگی می‌کند و در میان تپه‌های شنی آشیانه می‌سازد.

رژیم غذایی:

بیشتر از ماهی ها، سخت پوستان، نرم تنان و حشرات تغذیه می کند.

وضعیت حضور در تالاب:

به تعداد اندک در فصل زمستان در تالاب گاوخونی قابل مشاهده است.