قرقی

قرقی

نام علمی: Accipiter nisus

نام انگلیسی: Eurasian Sparrowhawk

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات:

طول بدن قرقی ۲۸ تا ۳۸ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۵۵ تا ۷۰ سانتی‌متر است. قوشی کوچک جثه با بدنی لاغر، بال‌های کوتاه و گرد، دم بلند با انتهای مستطیلی و پاهای دراز به رنگ زرد است. نر و ماده متفاوت هستند. ماده به مقدار قابل توجهی بزرگ‌تر و فاقد تغییرات فصلی هستند. در پرنده نر بالغ روتنه خاکستری تیره، گونه‌ها خرمایی و گلو رنگ پریده است و لکه سفیدی در پس گردن دارد. زیرتنه و پوش‌پرهای زیر بال‌ها مخلوطی از رنگ‌های نارنجی مایل به قرمز و سفید همراه با نوارهای عرضی منقطع باریک و نزدیک به هم است. دم باریک و بلند به رنگ خاکستری با چهار تا پنج نوار عرضی تیره دیده می‌شود.

پرنده ماده بالغ با روتنه قهوه‌ای تیره یا قهوه‌ای خاکستری و نوار ابرویی سفید با امتدادی تا پس سر دیده می‌شود. زیرتنه‌ای سفید همراه با نوارهای عرضی منقطع باریک و نزدیک به هم و شاه‌پرهای پروازی مخطط در سطح زیر بال‌ها دارد. دم در پرنده ماده بلندتر از نر است. پرنده نابالغ شبیه به پرنده ماده است ولی روتنه آن قهوه‌ای مایل به قرمز کمرنگ است و زیرتنه با خال‌ها و نوارهای عرضی کوتاه‌تر و نامنظم‌تر قابل تفکیک است.

پراکنش قرقی:

در جنگل‌های خزری و کوهستان‌های کلیبر در استان آذربایجان شرقی جوجه‌آوری می‌کند و در زمستان به استثنای نواحی جنوب شرقی کشور که کمیاب است، در همه نقاط دیده می‌شود.

زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، پارک‌های شهری و نواحی مسطح باز را ترجیح می‌دهد.

رژیم غذایی: به طور عمده از پرندگان کوچک جثه تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب: در فصول سرد سال به صورت تکی در تالاب گاوخونی قابل مشاهده است.