سبز قبا

سبز قبا

نام علمی:  Coracias garrulus

نام انگلیسی: European Roller

وضعیت حفاظتی: Near threatened (NT)

مشخصات سبز قبا:

طول بدن سبزقبا ۳۰ تا ۳۲ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۶۶ تا ۷۳ سانتی‌متر است. سبز قبایی درشت جثه با بدن زیبا و رنگارنگ و منقاری ضخیم و تیره شبیه به کلاغ‌ها است. نر و ماده هم‌شکل و دارای تغییرات فصلی هستند. در خارج از دوره جوجه‌آوری اغلب منزوی است و فقط در مناطقی که منابع غذایی فراوان باشد و قبل از مهاجرت به دور هم جمع می‌شوند. پروازی قوی، سریع و منظم دارد و برای نشان دادن محدوده قلمرو خود به سمت بالا پرواز کرده و تا ارتفاع زیادی اوج می‌گیرد و سپس با بال‌های نیمه باز و با سرعت زیاد به سمت زمین فرود می‌آید. برای شکار حشرات از مکان نشیمن‌گاه (نظیر شاخه‌های خشک درختان یا سیم‌های انتقال برق) به طعمه خود روی زمین حمله می‌برد. جوجه‌آوری از فروردین و با تشکیل قلمرو آغاز می‌شود. تک همسر است. معمولاً چهار تا پنج و گاهی تا هفت تخم می‌گذارد. تفریخ تخم‌ها ۱۸ تا ۱۹ روز به طول می‌انجامد.

 

پراکنش: 

به استثنای حوضه بیابان‌های مرکزی ایران، سواحل بخش‌های جنوبی خلیج فارس و جنوب استان سیستان و بلوچستان، در مابقی نواحی کشور جوجه آوری می‌کند. همچنین در زمان مهاجرت در تمامی مناطق حتی نواحی بیابانی دیده می‌شود.

زیستگاه: 

درخت‌زارهای بلوط با حفره‌های فراوان در تنه درختان، جنگل‌های سوزنی‌برگ با فضاهای خالی درون آن، درختان حاشیه رودخانه‌ها، باغ‌ها، پارک‌هایی با درختان کهنسال و بیشه‌زارها و دشت‌های خشک با درختان خاردار پراکنده را به عنوان زیستگاه برمی‌گزید و اغلب در حاشیه باغ‌ها و کشت‌زارها روی شاخه‌های خشک درختان و یا سیم‌های انتقال برق دیده می‌شود.

رژیم غذایی:  سبز قبا بیشتر از حشرات به ویژه سوسک‌ها و جیرجیرک‌ها در اندازه‌های متوسط تا بزرگ تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب: در بهار و تابستان در حاشیه‌ی تالاب گاوخونی و قسمت‌هایی که درختچه وجود دارد در تعداد اندک و به صورت تنها یا جفتی قابل مشاهده است.