چک معمولی

چک معمولی

نام علمی: Saxicola rubicola

نام انگلیسی: European stonechat

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات چک معمولی:

چک معمولی پرنده‌‌ای است کوچک و مهاجر از خانواده مگس‌گیر است. پرنده نر در تابستان سری سیاه با یقه‌ای به رنگ سفید در طرفین گردن دارد. سطح پشتی و بال‌ها سیاه است. شکم و سینه نارنجی خوش رنگ و دمی کوتاه به رنگ سیاه دارد. دمگاه پرنده سفید و رنگ پاها، منقار و چشمان سیاه است. پرنده ماده با سطح پشتی قهوه‌ای رنگ پریده، که فاقد یقه سفید گردنی است مشخص می‌شود و رنگ نارنجی سطح شکمی و سینه کم‌رنگ‌تر است. در فصل زمستان پرنده نر کم‌رنگ‌تر شده و به رنگ پرنده ماده نز‌دیک‌تر می‌شود، با این تفاوت که کمی پر‌رنگ‌تر از آن است.

زیستگاه:

این گونه در جنگل‌ها، باتلاق‌ها، تالاب‌ها، فضاهای باز با بوته‌های پراکنده و در زمان مهاجرت در کشت‌زارها و بوته‌‌زارها دیده می‌شود. لانه‌اش را در بین علف‌ها و اغلب در پای بوته‌های کوچک یا گیاهان بزرگ می سازد.

پراکنش:

در سراسر آسیا تا مرکز اروپا قابل مشاهده است.

رژیم غذایی:

تا حد زیادی غذای خود را از حشرات همچون مگس، عنکبوت، حلزون‌های کوچک و کرم‌ها تأمین می کند.

وضعیت حضور در تالاب:

در حاشیه‌ی تالاب گاوخونی و قسمت‌هایی که درختچه وجود دارد در تعداد اندک و به صورت تنها یا جفتی قابل مشاهده است.