فلامینگو

فلامینگوی بزرگ

نام علمی: Phoenicopterus roseus

نام انگلیسی: Greater Flamingo

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات فلامینگو:

این گونه به تعداد فراوان در دریاچه ارومیه و تالاب‌های مرکزی استان فارس (طشک و بختگان) جوجه‌آوری داشته است. همچنین تعداد زیادی از پرندگان غیرجوجه‌آور در طی تابستان در تالاب‌های مرکزی استان خوزستان (تالاب شادگان) و در سال‌های پر باران در منطقه سیستان دیده می‌شوند. تعداد کمی نیز در بخش‌های جنوبی سواحل خلیج فارس تابستان‌گذرانی می‌کنند. زمستان‌گذرانی در دریاچه‌های شور در استان فارس و به تعداد کمتر در استان‌های مازندران (خلیج گرگان و میانکاله)، گیلان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و در امتداد سواحل جنوبی کشور و نیز دریاچه ارومیه انجام می‌شود. همچنین می‌توان تعداد کمی از این پرنده را در زمان مهاجرت و توقف کوتاه مدت در سایر پهنه‌های آبی کشور مشاهده کرد.

پراکنش:

این گونه به تعداد فراوان در دریاچه ارومیه و تالاب‌های مرکزی استان فارس (طشک و بختگان) جوجه‌آوری داشته است. همچنین تعداد زیادی از پرندگان غیرجوجه‌آور در طی تابستان در تالاب‌های مرکزی استان خوزستان (تالاب شادگان) و در سال‌های پر باران در منطقه سیستان دیده می‌شوند. تعداد کمی نیز در بخش‌های جنوبی سواحل خلیج فارس تابستان‌گذرانی می‌کنند. زمستان‌گذرانی در دریاچه‌های شور در استان فارس و به تعداد کمتر در استان‌های مازندران (خلیج گرگان و میانکاله)، گیلان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و در امتداد سواحل جنوبی کشور و نیز دریاچه ارومیه انجام می‌شود. همچنین می‌توان تعداد کمی از این پرنده را در زمان مهاجرت و توقف کوتاه مدت در سایر پهنه‌های آبی کشور مشاهده کرد.

 زیستگاه:

فلامینگوها در مرداب‌های ساحلی کم عمق، مانداب‌های حاصل از طغیان دریاچه‌ها، لجن‌زارها و غیره به سر می‌برند.

رژیم غذایی:

رژیم غذایی غالب فلامینگو سخت پوستی به نام آرتمیا است. فلامینگو به آرامی راه می‌رود و در حالی‌که سر و منقار خود را در آب کم عمق فرو برده، تغذیه می‌کند. فلامینگوها برای تغذیه به آرامی رو به جلو قدم می‌زند و با فرو بردن تمام یا بخشی از سر به درون آب از بی‌مهره‌های کوچک، حشرات، سخت‌پوستان، حلزون‌ها، کرم‌های حلقوی، پروتوزواها، دیاتومه‌ها، جلبک‌ها، بذرها و دیگر مواد گیاهی تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

فلامینگو به عنوان نماد و گونه‌ی پرچم تالاب گاوخونی شناخته می‌شود. با این حال وضعیت آن در تالاب مناسب نیست و جمعیت آن بسیار اندک شده است. در تمام طول سال احتمال دیدن آن وجود دارد. در گله‌های کوچک و گاهی به صورت تکی و جفتی دیده ‌می‌شود.