فالاروپ گردن سرخ (شناگر سرخ)

فالاروپ گردن سرخ (شناگر سرخ)

نام علمی: Phalaropus lobatus

نام انگلیسی: Red-necked Phalarope

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی  Least concern (LC)

مشخصات فالاروپ گردن سرخ:

فالاروپ گردن سرخ پرنده کنار آبزی زیبایی است با منقاری باریک که در هنگام تغذیه بر روی سطح آب، دایره‌وار حرکت کرده و تشکیل یک گرداب کوچک می‌دهد و درحالی که سر و دمش را بالا و پایین می‌برد، به دنبال غذا می‌گردد. اندازه آن  ۱۸ سانتی متر است. در فصل تابستان سر و تارک این پرنده به رنگ سیاه دودی است که با چانه و گلوی سفیدش تضاد خاصی را نشان می‌دهد. نوار باریک دودی رنگی از تارک تا کمرش امتداد یافته است. ابروی سفید کوچکی دارد. دو طرف گردن به رنگ بلوطی مایل به نارنجی است، سینه‌ای خاکستری رنگ دارد و سطح شکم سفید می‌باشد. سطح پشتی پرنده قهوه‌ای رنگ است که دو نوار طولی کوتاه نخودی دارد. منقارش باریک، ظریف و سیاه است. معمولاً ماده‌ها اندکی بزرگ‌تر و پر‌رنگ‌تر هستند. در زمستان سطح پشتی این پرنده قهوه‌ای مایل به خاکستری و صورت سفید با خط چشمی سیاه مشخص می‌شود و سینه و شکمش سفید می‌باشد. شاه‌پرهای اولیه بال قهوه‌ای و ابتدای شاه‌پرهای ثانویه بال‌ها سفید می‌شوند که در پرواز به صورت نوار سفیدی بر روی بال دیده می‌شود. در پرنده نابالغ سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خاکستری و سطح شکمی نخودی رنگ است.

پراکنش:

بهار را در شمالی ترین عرض‌های کره‌ی زمین در سیبری و شمال کانادا و آلاسکا به سر برده و زادآوری می‌کند. درفصل پاییز و زمستان به بخش های جنوبی آمریکا، مناطقی از جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا مهاجرت می‌کند.

زیستگاه:

این پرنده در کنار آب‌های داخلی، دریاچه‌ها و سواحل دریاها به سر می‌برد. در خارج از فصل زاد و ولد در دریا دیده می‌شود، ولی در ضمن مهاجرت، در سواحل و آب‌های داخل خشکی نیز مشاهده می‌شود.

رژیم غذایی:

فالاروپ گردن سرخ از جانوران کوچک روی سطح آب تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

در فصل زمستان در گله‌های با جمعیت قابل توجه در رودخانه، پیش از رسیدن به تالاب گاوخونی مشاهده می‌شوند.