آبچلیک تک‌زی

آبچلیک تک‌زی

نام علمی: Tringa ochropus

نام انگلیسی: Green Sandpiper

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات آبچلیک تک‌زی:

آبچلیک تک‌زی، تنها مهاجر زمستان گذر دسته بندی پرندگان تالاب گاوخونی است که طول بدن آن ۲۱ تا ۲۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۵۷ تا ۶۱ سانتی‌متر است. آبچلیکی کوچک تا متوسط جثه است که شباهت زیادی به آبچلیک خالدار دارد ولی به واسطه جثه درشت‌تر، تیرگی زیر بال‌ها و مرز مشخص بین تیرگی سینه و سفیدی شکم، به خوبی از آن متمایز می‌شود. نر و ماده هم‌شکل و دارای اندک تغییرات فصلی هستند. در پرنده بالغ در دوره‌ جوجه‌آوری روتنه زیتونی تیره یا سبز مایل به قهوه‌ای با خال‌های نخودی مایل به سفید است. سر، گردن و سینه رگه رگه قهوه‌ای مایل به خاکستری دارد که تا پهلوها ادامه پیدا می‌کند. هنگام پرواز تیرگی رو و زیر بال‌ها تضاد آشکاری با سفیدی زیرتنه و دمگاه دارد. منقار تیره و به نسبت دراز، دم سفید با چند نوار عرضی سیاه مایل به قهوه‌ای در انتها و پاها، زیتونی دیده می‌شود. پرنده بالغ در زمستان خال‌های کمتری در روتنه دارد و صورت، جلوی گردن و سینه، روشن‌تر به نظر می‌رسد. پرنده نابالغ شباهت زیادی به بالغ‌ها دارد ولی روتنه خال‌های بیشتری دارد و پهلوها رگه رگه نیست.

پراکنش آبچلیک تک‌زی:

به تعداد فراوان و به صورت مهاجر عبوری و زمستان گذران در اغلب تالاب‌های کشور دیده می‌شود.

زیستگاه:

سواحل دارای پناه مناسب، رودخانه‌ها، نهرها، حاشیه دریاچه‌ها و تالاب‌ها را به عنوان زیستگاه برمی‌گزیند.

رژیم غذایی:

این گونه با قدم زدن در حاشیه گلی و لجنی آب‌ها، گاهی در آب‌های کم عمق، به تغذیه از بی‌مهره‌ها می‌پردازد و در زمان احساس خطر، به سرعت سر و دم خود را تکان می‌دهد.

وضعیت حضور در تالاب: در فصول سرد سال در تعداد قابل توجه قابل مشاهده‌ای در تالاب گاوخونی است.