کوکر شکم سفید

کوکر شکم سفید

نام علمی: Pterocles alchata

نام انگلیسی: Pin-tailed-Sandgrouse

آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات کوکر شکم سفید:

طول بدن کوکر شکم سفید ۳۱ تا ۳۹ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۵۴ تا ۶۵ سانتی‌متر است. کوکری به نسبت بزرگ جثه است که به واسطه دم دراز و زیرتنه سفید از سایر کوکرها تفکیک می‌شود. نر و ماده متفاوت و نرها دارای اندک تغییرات فصلی هستند. پروازی سریع با بال‌زدن‌های عمیق و منظم دارد که گاهی با بال بازروی همراه است. همانند سایر کوکرها هنگام پرواز صدای هیس مانندی از بال‌هایش به گوش می‌رسد. جوجه آوری از اوایل تا اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود و کلنی جوجه آوری خود را به شکل پراکنده در بیابان‌های شنی و صخره‌ای تشکیل می‌دهد. این پرنده تک همسر است.

پراکنش:

به طور معمول در نواحی جنوب غربی کشور از قصر شیرین در استان کرمانشاه تا منطقه موند در جنوب جوجه آوری می‌کند و در خارج از این دوره ممکن است در دسته‌های کوچک در استان فارس دیده شود. همچنین زمستان را در دسته‌های بسیار بزرگ در دشت‌های ترکمن صحرا می‌گذراند. گاهی نیز به صورت گروه‌های سرگردان در نواحی جنوبی دریای خزر و نواحی شمال خراسان حضور می‌یابد.

زیستگاه:

استپ‌های خشک و نیمه بیابانی با پوشش گیاهی تنک و پراکنده، دشت‌های شنی، ماسه‌ای و سنگی و همچنین مزارع خشک را به عنوان زیستگاه برمی‌گزیند.

رژیم غذایی: از مواد گیاهی به ویژه بذرها، جوانه‌ها و برگ‌های سبز تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

کوکر شکم سفید به صورت بومی در حاشیه‌ی تالاب گاوخونی در گروه‌های کوچک دیده می‌شوند. متاسفانه مورد شکار قرار می‌گیرند.