بوتیمار کوچک

بوتیمار کوچک

نام علمی:  Ixobrychus minutus

نام انگلیسی: Little Bittern

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات بوتیمار کوچک:

طول بدن بوتیمار کوچک ۳۲ تا ۳۸ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۵۲ تا ۵۸ سانتی‌متر است. کوچک‌ترین حواصیل در این خانواده است که بدنی سیاه و نخودی دارد. نر و ماده تقریباً هم‌شکل و دارای اندک تغییرات فصلی هستند. پرنده‌ای منزوی و بسیار مخفی کار است ولی در مکان‌هایی که پناه مناسبی برایش فراهم باشد، به خوبی به انسان نزدیک می‌شود. در هنگام احساس خطر، سر و گردن خود را به حالت عمودی و به موازات ساقه‌های نی نگاه داشته و خود را استتار می‌کند. اغلب در هنگام طلوع و غروب فعال است و در سایر ساعات روز به حالت قوز کرده در حاشیه نیزارها می‌ایستد. پروازی با بال زدن‌های به نسبت سریع دارد و نزدیک به سطح آب یا بالای نی‌ها پرواز می‌کند. جوجه آوری از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد و به طور منزوی، گاهی در کلنی‌های کوچک، در نیزارهای متراکم و درخت‌زارهای حاشیه پیکره‌های آبی آغاز می‌شود. تک همسر است. معمولاً پنج تا شش و گاهی چهار تا ده تخم می‌گذارد.

پراکنش بوتیمار کوچک:

مهاجر تابستان‌گذران و عبوری اغلب بوم‌سازگان‌های آبی عمده کشور است. همچنین در برخی از زمستان‌ها تعداد بسیار کمی از این پرنده در تالاب‌های استان‌های فارس و مازندران باقی می‌مانند.

زیستگاه:

گستره وسیعی از انواع زیستگاه‌های آب شیرین باتلاقی، رودخانه‌ای، حاشیه دریاچه‌ها، مانداب‌ها و تالاب‌های سیلابی با پوشش حاشیه‌ای متراکمی از نی و گیاهان مشابه یا درختان و بوته‌هایی نظیر بید، توسکا و یا سایر گیاهان خزان کننده را به عنوان زیستگاه بر می‌گزیند. همچنین در زیستگاه‌های انسان ساخت، نظیر استخرهای پرورش ماهی و کانال‌های آب‌رسانی دیده می‌شود.

رژیم غذایی: به طور عمده از ماهی‌ها، دوزیستان و حشرات تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب: به تعداد اندک در فصول سرد سال در تالاب گاوخونی قابل مشاهده است.