سسک سردودی

سسک سر دودی

نام علمی: Sylvia mystacea

نام انگلیسی: Menetries’s Warbler

آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات سسک سردودی:

طول بدن سسک سردودی ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها  ۱۵تا ۱۹سانتی‌متر است. پرنده‌ای منزوی است و در طول سال به جز دوره زاد آوری معمولاً تنها دیده می‌شود. در زمان مهاجرت گاهی دسته‌های کوچکی تشکیل می‌دهد‌. در ارتفاع پایین و به صورت نامنظم پرواز می‌کند. محتاط و خجالتی و در عین حال بسیار پرجنب و جوش است. دوره زادآوری از اردیبهشت ماه و با تعیین قلمرو آغاز می‌شود. تک همسر است و با شاخه‌های نازک گیاهان آشیانه‌اش را که به شکل کاسه‌ای عمیق است بر روی بوته‌های کوتاه و متراکم می‌سازد و کف آن را با گیاهان نازک و مو پر می‌کند. این پرنده بین سه تا پنج تخم می‌گذارد.

پراکنش:

پراکنش سسک سردودی به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه، در نواحی وسیعی از کشور، به صورت تابستان گذر نوار شمالی کشور از حوضه دریاچه ارومیه در شمال غربی تا دره هریررود در شمال شرقی کشور و در دامنه های غربی رشته کوه‌های زاگرس از قصرشیرین تا دریاچه پریشان در استان فارس، به تعداد بسیار کمی زمستان‌ها در سواحل شمالی خلیج فارس، جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان هرمزگان زمستان‌گذر است و در نواحی پست استان خوزستان زادآوری دارد.

زیستگاه:

حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، باغ‌ها، پرچین‌ها، زمین‌های کشاورزی، درخت‌زار‌های تنک، بوته‌زارهای کوتاه، صخره‌ها و دامنه کوهستان‌ها زیستگاه این پرنده است.

رژیم غذایی: به طور کلی از حشرات و در پاییز از میوه درختان و در زمستان از بذر گیاهان تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

در بهار و تابستان در حاشیه‌ی تالاب گاوخونی و قسمت‌هایی که درختچه وجود دارد در تعداد اندک و به صورت تنها یا جفتی قابل مشاهده است.