سسک درختی زیتونی

سسک درختی زیتونی

نام علمی:  Iduna (Hippolais) pallida

نام انگلیسی: Eastern Olivaceous Warbler

آخرین وضعیت حفاظتی: LC

مشخصات سسک درختی زیتونی:

طول بدن سسک درختی زیتونی ۱۲ تا ۱۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۸ تا ۲۱ سانتی‌متر است. این سسک شباهت زیادی به سسک درختی هندی دارد و احتمال اشتباه شناسایی شدن بین این دو گونه وجود دارد. مهم‌ترین تفاوت بین این دو گونه در صدا و اندازه کوتاه‌تر بیرون‌زدگی شاه‌پرهای اولیه (Primary Projection) است. در مناطقی که زمستان‌گذرانی می‌کند قلمروطلب و به صورت منزوی دیده می‌شود. پروازش ترکیبی از بال زدن‌های مختلف است و به دلیل بال‌های گرد و وزن بدنش؛ سنگین، غیریکنواخت و بی‌ثبات بال می‌زند، به ویژه هنگام چرخیدن و فرود آمدن در پوشش گیاهی اغلب دم خود را به پایین تکان می‌دهد.

پراکنش:

سسک درختی زیتونی به طور کلی در بیشتر مناطق ایران مهاجر عبوری بهار و پاییزه است. در شمال و غرب کشور و همچنین در سمت شرق کشور تا مشهد و سمت جنوب تا مرکز استان خوزستان و منطقه سی‌سخت در زاگرس تابستان‌گذرانی می‌کند.

 زیستگاه:

پارک‌ها، باغ‌ها، پرچین‌ها، بوته‌زارهای نواحی استپی و نیمه بیابانی، درخت‌زارهای باز پهن برگ یا سوزنی برگ حاشیه رودخانه‌ها یا دره‌های رودخانه‌ای گرم، همچنین توده‌های گز و خرما در واحه‌ها زیستگاه مناسبی برای این گونه از سسک‌ها می‌باشد.

رژیم غذایی: از حشرات و بند پایان تغذیه میکند.

وضعیت حضور در تالاب:

در بهار و تابستان در حاشیه‌ی تالاب گاوخونی و قسمت‌هایی که درختچه وجود دارد در تعداد اندک و به صورت تنها یا جفتی قابل مشاهده است.