کنوانسیون رامسر

آشنایی با کنوانسیون رامسر

تالاب، زیست بوم ارزشمندی است که در بین انواع زیستبـومهـای طبیعـی، کارکردهـای بـسیار گوناگونی دارد و علاوهبر حفاظت از تنوع زیستی، دارای ارزشهای طبیعی، اقتصادی

ادامه مطلب »
انواع تالاب

معرفی انواع تالاب

سرزمین پهناور ایران، از زیست بوم های متفاوتی تشکیل شده که یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین آن، تالاب هاست. به محیط های بین خشکی

ادامه مطلب »