چک چک کوهی

چک چک شمالی

نام علمی:  Oenanthe oenanthe

نام انگلیسی: Northern Wheatear

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات چک چک کوهی:

طول بدن چک چک کوهی ۱۴ تا ۱۶.۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۶ تا ۳۲ سانتی‌متر است. چکچکی متوسط جثه با روتنه خاکستری، دم به نسبت کوتاه و پاهای بلند است. نر و ماده متفاوت و دارای تغییرات فصلی هستند. پرنده ماده بالغ در دوره جوجه آوری شبیه نر است. اغلب به تنهایی و در زمان مهاجرت در دسته‌های کوچک دیده می‌شود. پرنده‌ای فعال و پر جنب و جوش است و به طور مداوم از این سو به آن سو پرواز می‌کند یا روی زمین می‌دود و دم گستردهخود را بالا و پایین می‌کند. جوجه‌آوری از اواسط فروردین و با تشکیل قلمرو در نواحی باز، کوهپایه‌ها، نواحی سنگی و صخره‌ای و چمن‌زارهای مرطوب آغاز می‌شود. تک همسر و گاهی چند همسر (یک نر با دو ماده) است. معمولاً پنج تا شش و گاهی سه تا هشت تخم می‌گذارد. تفریخ تخم‌ها ۱۴ روز به طول می‌انجامد.

پراکنش:

تابستان گذران معمول ارتفاعات آذربایجان، البرز، شمال خراسان و زاگرس است و به صورت منطقه‌ای در ارتفاعات استان کرمان و تفتان در استان سیستان و بلوچستان دیده می‌شود. همچنین مهاجر عبوری گسترده و معمول بهاره و پاییزه اغلب مناطق کشور است.

زیستگاه:

دشت‌های باز، بوته زارها، علف‌زارها و چراگاه‌های کوهستانی مجاور مناطق سنگی و صخره‌ای و بیرون زدگی‌های سنگی را به عنوان زیستگاه برمی‌گزیند و از دره‌های باریک و پرسایه، نواحی مرطوب و درخت‌زارها دوری می‌کند.

رژیم غذایی: . بیشتر از حشرات همچنین عنکبوت‌ها، نرم‌تنان و سایر بی‌مهره‌های کوچک تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب: به تعداد اندک در فصول سرد سال در کوه سیاه در شمال تالاب گاوخونی قابل مشاهده است.