گنجشک خاکی

گنجشک خاکی

نام علمی: Carpospiza brachydactyla

نام انگلیسی: Pale Rockfinch

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات گنجشک خاکی:

گنجشک خاکی پرنده‌ای کوچک است با منقاری کلفت و مخروطی شکل که اغلب با جفت پا و به صورت جهشی روی زمین جابجا می‌شود و دانه بر‌می‌دارد. گنجشک خاکی با پر و بالی به رنگ قهوه‌ای خاکی یک‌دست است و نشانه مشخصی ندارد. بال‌ها و دم پررنگ‌تر، گلو و سطح شکم روشن‌تر و دو خط بالی کم‌رنگ دارد و لکه‌های سفید نامشخصی در نوک شاه‌پرهای دم پرنده دیده می‌شود. چشمانی سیاه و منقاری خاکستری مایل به صورتی دارد و پاهایش قهوه‌ای کم‌رنگ است. رفتار این گنجشک شبیه گنجشک کوهی بوده ولی از آن اجتماعی‌تر است.

پراکنش:

در خاورمیانه تا آفریقا قابل مشاهده است.

زیستگاه:

این گونه در دامنه‌های سنگی کم ارتفاع و نواحی خشک یا نیمه بیابانی سنگلاخ با گیاهان کم و پراکنده و مراتع خشک یافت می‌شود.

رژیم غذایی:

این پرنده از دانه‌‌ها و بذرهای گیاهی و در فصل پرورش جوجه‌ها از انواع حشرات و کرم‌ها تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

به صورت اتفاقی در تالاب گاوخونی دیده می‌شود.