تلیله کوچک

تلیله کوچک

 نام علمی: Calidris minuta

نام انگلیسی: little stint

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی  Least concern (LC)

مشخصات تلیله کوچک:

طول بدن تلیله کوچک ۱۲ تا ۱۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۳۴ تا ۳۷ سانتی‌متر است. کوچک‌ترین تلیله ایران با اندام ظریف و منقار کوتاه و مستقیم است. نر و ماده هم‌شکل و دارای تغییرات فصلی هستند. پرنده بالغ در دوره جوجه‌آوری سر، دو طرف گردن و روتنه خرمایی همراه با خال‌های تیره دارد. در پرواز، نوارهای بالی سفید و نازکی روی بال‌ها نمایان می‌شود. دم خاکستری، دو طرف دمگاه سفید و در مرکز، نوار طولی سیاه رنگی دارد که تا انتهای دم امتداد می‌یابد. سینه خرمایی با رگه رگه سیاه و زیرتنه سفید دیده می‌شود. پاها و منقار نیز تیره هستند. در خارج از این دوره، صورت سفیدتر و سر، دو طرف گردن و روتنه خاکستری به نظر می‌رسد. پرنده‌ نابالغ تا حدودی شبیه به بالغ‌ها در پوشش جوجه‌آوری ولی کم‌رنگ تر و با دو نوار (۷) شکل در روتنه مشخص است.

پراکنش:

مهاجر عبوری بهاره و پاییزه اغلب تالاب‌های کشور به ویژه حوضه دریاچه ارومیه و نواحی جنوبی دریای خزر است. همچنین در طول سواحل جنوبی کشور و برخی تالاب‌های استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس زمستان‌گذرانی می‌کند. تعداد کمی از این پرنده نیز سراسر تابستان را در کشور باقی می‌مانند ولی جوجه‌آوری نمی‌کنند.

زیستگاه تلیله کوچک:

در سواحل دریاچه‌های شور، مصب‌ها، دریاچه‌های نمکی و حاشیه پیکره‌های آبی دیده می‌شود و نسبت به سایر تلیله‌ها، زیستگاه‌های دارای پناه بیشتر را ترجیح می‌دهد. در زمان مهاجرت نیز در آبگیرهای فصلی، مانداب‌های ساحلی و حاشیه‌های گلی و لجنی نرم و همچنین دریاچه‌های آب شیرین بسر می‌برد.

رژیم غذایی:

برای تغذیه اغلب در حاشیه گلی و لجنی پیکره‌های آبی اندکی توقف می‌کند و پس از یافتن طعمه که اغلب شامل بی‌مهره‌ها است، به سرعت چند متری را می‌دود و آن را صید می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب: به تعداد اندک در فصول سرد سال در تالاب گاوخونی قابل مشاهده است.