چکاوک پنجه کوتاه

چکاوک پنجه کوتاه

نام علمی: Calandrella brachydactyla

نام انگلیسی: Greater Short-toed Lark

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات چکاوک پنجه کوتاه:

طول بدن چکاوک پنجه کوتاه ۱۴ تا ۱۶ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است. چکاوکی به نسبت کوچک ‌جثه و فاقد کاکل است. نر و ماده هم‌شکل و فاقد تغییرات فصلی هستند. پرنده بالغ گونه‌های قهوه‌ای و نوار ابرویی روشن و مشخصی دارد. روتنه نخودی شنی با رگه رگه قهوه‌ای مایل به سیاه و در قسمت پس سر و دمگاه کم‌رنگ‌تر دیده می‌شود. سینه و پهلوهای نخودی خاکستری و لکه سفید نامشخصی در دو طرف سینه کنار گردن دارد و مابقی زیرتنه سفید است. دم سیاه، در مرکز قهوه‌ای و پرهای حاشیه دم سفید هستند. منقار نیز کوتاه، نوک تیز و تقریبا زرد رنگ به نظر می‌رسد. پرنده نابالغ تا حد زیادی شبیه به بالغ‌ها است ولی رگه رگه مشخص‌تری در روتنه دارد، زیرتنه سفیدتر است و طوقی از نقاط و خطوط قهوه‌ای مایل به سیاه در دو طرف سینه آن دیده می‌شود.

پراکنش چکاوک پنجه کوتاه:

به صورت معمول و محلی در نواحی وسیعی از کشور تابستان‌گذرانی می‌کند و به صورت مهاجر عبوری در بسیاری از مناطق دیده می‌شود.

زیستگاه:

در دشت‌های خشک و باز، زمین‌های مرتفع و شیب‌دار، تپه ماهورهای شنی، رسی یا سنگی با پوشش‌گیاهی بوته‌ای کوتاه، همچنین اراضی مزروعی آیش، شخم خورده و درو شده حضور دارد.

رژیم غذایی:

در تابستان اغلب از حشرات و بذر گیاهان و در سایر اوقات سال فقط از بذر گیاهان تغذیه می‌کند. ذرات غذایی را از سطح زمین (یا با حفر آن) و همچنین از روی گیاهان کوتاه به دست می‌آورد.

وضعیت حضور در تالاب: به صورت مهاجر عبوری ممکن است در تالاب گاوخونی دیده شود.