ماهی گورخری

مشخصات ماهی گورخری نام علمی:  Aphanius isfahanensis نام انگلیسی: Esfahan tooth-carp وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده مشخصات ماهی گورخری (آفانیوس): این گونه متعلق به جنس Aphanius است و تنها جنس از تیره کپور دندان‌دار ماهیان موجود در ایران است. دو شکل جنسی کاملاً مشخص، ترکیب رنگی زیبا، اندازه کوچک، مقاومت بالا به شرایط محیطی و زادآوری […]