مطالب توسط naderi

ماهی گورخری

مشخصات ماهی گورخری نام علمی:  Aphanius isfahanensis نام انگلیسی: Esfahan tooth-carp وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده مشخصات ماهی گورخری (آفانیوس): این گونه متعلق به جنس Aphanius است و تنها جنس از تیره کپور دندان‌دار ماهیان موجود در ایران است. دو شکل جنسی کاملاً مشخص، ترکیب رنگی زیبا، اندازه کوچک، مقاومت بالا به شرایط محیطی و زادآوری […]

سبز قبا

نام علمی:  Coracias garrulus نام انگلیسی: European Roller وضعیت حفاظتی: Near threatened (NT) مشخصات سبز قبا: طول بدن سبزقبا ۳۰ تا ۳۲ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۶۶ تا ۷۳ سانتی‌متر است. سبز قبایی درشت جثه با بدن زیبا و رنگارنگ و منقاری ضخیم و تیره شبیه به کلاغ‌ها است. نر و ماده هم‌شکل و دارای […]

زرده پر مزرعه

نام علمی: Emberiza calandra (Miliaria calandra) نام انگلیسی: Corn Bunting وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات زرده پر مزرعه: طول بدن زردپره مزرعه ۱۶ تا ۱۹ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۶ تا ۳۲ سانتی‌متر است. از همه زرده‌پره‌ها بزرگ‌ جثه‌تر است. شباهت زیادی به چکاوک‌ها و پیپت‌ها دارد و در زیستگاه‌های مشابه با […]

زرده پر تالابی

نام علمی:  Emberiza schoeniclus نام انگلیسی: Common Reed Bunting وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات زرده پر تالابی: طول بدن زردپره تالابی ۱۳.۵ تا ۱۵.۵ سانتی متر و گستردگی بال‌ها ۲۱ تا ۲۸ سانتی‌متر است. زرده پره‌‌ای متوسط جثه با سر بزرگ، گردن کلفت و دم بلند است. نر و ماده متفاوت و […]

زرده پره سر سیاه

نام علمی:  Emberiza melanocephala نام انگلیسی: Black-headed Bunting وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات زرده پره سر سیاه: طول بدن زردپره سرسیاه ۱۵.۵ تا ۱۷.۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۶ تا ۳۰ سانتی‌متر است. زردپره‌ای درشت جثه به رنگ‌های زرد، سیاه و بلوطی است و منقاری قوی به رنگ خاکستری و بال‌ها و […]

خروس کولی

نام علمی:  Vanellus vanellus نام انگلیسی:  Northern Lapwing وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات خروس کولی: طول بدن خروس کولی ۲۸ تا ۳۱ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۸۲ تا ۸۷ سانتی‌متر است. کنار آبچری متوسط جثه با بال‌های پهن و گرد و کاکل باریک، دراز و رو به بالا است. نر و ماده […]

چلچله

نام علمی:  Hirundo rustica نام انگلیسی: Barn Swallow وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات چلچله: طول بدن چلچله ۱۷ تا ۲۱ سانتی‌متر (با احتساب دو تا هشت سانتی‌متر پرهای دم) و گستردگی با‌ل‌ها ۳۲ تا ۳۵ سانتی‌متر است. چلچله‌ای متوسط جثه با دم بلند و دو شاخه و آشنا برای عموم مردم است. […]

چک چک کوهی

نام علمی:  Oenanthe oenanthe نام انگلیسی: Northern Wheatear وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات چک چک کوهی: طول بدن چک چک کوهی ۱۴ تا ۱۶.۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۶ تا ۳۲ سانتی‌متر است. چکچکی متوسط جثه با روتنه خاکستری، دم به نسبت کوتاه و پاهای بلند است. نر و ماده متفاوت و […]

چکاوک هدهدی

نام علمی: Alaemon alaudipes نام انگلیسی: Greater Hoopoe Lark (Bifasciated Lark) وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات چکاوک هدهدی: طول بدن چکاوک هدهدی ۱۸ تا ۲۰ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۳۳ تا ۴۱ سانتی‌متر است. چکاوکی درشت جثه با بدن کشیده و باریک، منقار دراز و اندکی خمیده رو به پایین و پاها […]

بوتیمار کوچک

نام علمی:  Ixobrychus minutus نام انگلیسی: Little Bittern وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات بوتیمار کوچک: طول بدن بوتیمار کوچک ۳۲ تا ۳۸ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۵۲ تا ۵۸ سانتی‌متر است. کوچک‌ترین حواصیل در این خانواده است که بدنی سیاه و نخودی دارد. نر و ماده تقریباً هم‌شکل و دارای اندک تغییرات […]