زاغ نوک سرخ

زاغ نوک سرخ

نام علمی:  Pyrrhocorax pyrrhocorax

نام انگلیسی:  Red-billed Chough

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات زاغ نوک سرخ:

زاغ نوک سرخ پرنده‌ای است که در سرده زاغ‌ها قرار دارد. این کلاغ دارای پرهای براق و سیاه است و دارای نوک قرمز، خمیده و بلند است. زاغ نوک سرخ پاهایی قرمز رنگ داشته و صدایش واضح، رسا و بلند است. گاه به صورت جفتی و گاه در گله‌های بسیار بزرگ دیده می‌شود.

پراکنش:

در عرض میانی آسیا از شرق آسیا تا غرب اروپا دیده می‌شود.

زیستگاه:

درکوهستان‌ها و صخره‌های مشرف به دریا، صخره‌های ساحلی مجاور، مراتع با چمن‌های کوتاه، در لبه پرتگاه‌ها و همچنین در مناطق پوشیده از چمن دیده می‌شود. این پرنده در شکاف سنگ‌ها و درون غارها و معادن لانه می‌سازد.

رژیم غذایی:

اغلب حشره خوار است و از انواع بند پایان به ویژه از سوسک‌ها، مورچه‌ها و همچنین از کرم‌ها و لارو حشرات تغذیه می کند و از مواد گیاهی نیز در رژیم غذایی خود استفاده می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

گاه برای تغذیه‌ به حاشیه‌ تالاب گاوخونی می‌آیند. در منطقه بومی بوده و مهاجرت ندارند.