خرگوش غربی

خرگوش غربی

نام علمی: Lepus europaeus

نام انگلیسی: European Hare

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات خرگوش غربی:

جثه خرگوش غربی بزرگ‌تر از خرگوش‌های اهلی است. گوش‌ها بلند، شبیه گوش الاغ با انتهای گرد و نوک سیاه است که این سیاهی یکی از وجوه تمایز آن با خرگوش‌های اهلی است. چشم‌ها درشت، دم کوتاه، دست‌ها دارای پنج و پاها دارای چهار انگشت هستند که به ناخن‌های قوی ختم می‌شوند. کف دست و پا از موهای زبر و برس مانند پوشیده شده است که باعث چسبیدن و جلوگیری از اصطکاک آن‌ها می‌شود. پاها به طور مشخص‌‌ بلندتر از دست‌ها هستند. رنگ موهای پشت متفاوت، از خاکستری روشن تا قهوه‌ای و زیر شکم سفید است، موهای دم بلند و نرمند. بالای دم سیاه و زیر آن سفید است. طول سر و تنه ۴۰ تا ۶۵ سانتی‌متر، دم ۷ تا ۱۱ سانتی‌متر، پا ۵/۱۱ تا ۱۵ سانتی‌متر، گوش ۵/۸ تا ۱۴ سانتی‌متر، وزن ۵/۱ تا ۷ کیلوگرم است. وزن ماده‌ها گاهی از نرها بیشتر است.

عادات خرگوش غربی:

خرگوش غربی شبگرد است و در اوایل غروب از پناهگاه خارج می‌شود. گاهی اوقات در طول روز نیز مشاهده می‌شود. به صورت انفرادی زندگی می‌کند. خرگوش‌ها معمولاً در داخل قلمرو خود چند استراحت‌گاه دارند که از آن‌ها بر حسب موقعیت‌های مختلف استفاده می‌کنند، در موقع انتخاب استراحت‌گاه جهت باد را در نظر می‌گیرند. خرگوش‌ها هیچ‌وقت مستقیماً به طرف استراحت‌گاه نمی‌روند؛ بلکه برای گیج کردن حیواناتی که از طریق رد آن‌ها را تعقیب می‌کنند چندین بار در مسیرهای مختلف حرکت می‌کنند. خرگوش‌ها با حس شنوایی بسیار قوی و گوش‌های بلند خود انواع صداها و محل آ‌ن‌ها را تشخیص می‌دهند. هفت متر طول و سه متر ارتفاع را به آسانی می‌پرند. خرگوش‌ها معمولاً با چشم‌های باز، در حالی که گوش‌ها را به عقب خوابانیده‌اند در زیر بوته‌ها به استراحت می‌پردازند، ولی خواب نیستند، چنانچه دشمن فاصله‌اش از سه متر کمتر ‌شود با یک پرش از جا می‌پرند و به سرعت فرار می‌کنند.

پراکنش:

این خرگوش در مناطق غربی ایران از جنوب غربی دریای مازندران، آذربایجان، کردستان تا خوزستان مشاهده شده است. در سطح جهانی نیز در اروپا و آسیا پراکنش دارد.

زیستگاه: خرگوش غربی در اکثر زیستگاه‌ها اعم از جنگلی، کوهستانی، بیابانی، استپی، باغات و مزارع کشاورزی زندگی می‌کند.

رژیم غذایی: از قسمت‌های مختلف گیاهان مانند ریشه، پوست، جوانه و میوه تغذیه می‌کنند.

وضعیت حضور در تالاب: بومی تالاب گاوخونی