سنگ چشم دم سرخ

سنگ چشم دم سرخ

نام علمی: Lanius isabellinus

نام انگلیسی: Isabelline Shrike

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات سنگ چشم دم سرخ:

این پرنده جثه‌ای متوسط و پرهایی کم‌رنگ دارد. طول آن بین ۱۶ تا ۱۸ سانتی‌متر است. دم پرنده قرمز مایل به قهوه‌ای و پرهایش شنی رنگ می‌باشد. نام علمی پرندهisabellinus)  L.) نیز برگرفته از رنگ کرم‌قهوه‌ای (Isabelline) پرهایش می‌باشد. پرنده نر دارای نوار چشمی سیاه‌رنگی است که پرندگان جوان و ماده‌ها فاقد آن می‌باشند.

پراکنش:

سنگ‌چشم دم‌سرخ پرنده‌ای نیمه‌مهاجر است و در جنوب سیبری، آسیای مرکزی، ایران و چین تخم‌گذاری کرده و زمستان را در مناطق استوایی سپری می‌کند. همچنین این پرنده در مواردی نادر و معمولاً به هنگام فصل پاییز در غرب اروپا نیز دیده شده است.

زیستگاه:

در مناطق خشک با بوته‌ها و درخت‌های پراکنده، میوه‌زارها، باغ‌ها و امثال آن دیده می‌‌شود. روی بوته و درخت لانه می‌سازد. سنگ‌چشم دم‌سرخ در کشت‌زارهای باز به‌ویژه زمین‌های دارای بوته‌های تیغ‌دار به زادآوری می‌پردازد.

رژیم غذایی:

سنگ‌چشم دم‌سرخ از حشرات بزرگ، پرندگان کوچک، جوندگان و مارمولک‌ها تغذیه می‌کند. این پرنده همچون دیگر سنگ‌چشم‌ها بر فراز مکانی بلند به انتظار طعمه خود نشسته و بر آن فرود می‌آید. سپس شکارش را از تیغ‌ها یا سیم‌های خارداری که نقش گنجه خوراک او را دارند، آویزان می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

در بهار و تابستان در حاشیه‌ تالاب گاوخونی و قسمت‌هایی که درختچه وجود دارد در تعداد اندک و به صورت تنها یا جفتی قابل مشاهده است.