جرد لیبی (موش دم قرمز)

جرد لیبی (موش دم قرمز)

نام علمی: Meriones libycus

نام انگلیسی: libyan Jird

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی ‌(Least concern)

مشخصات موش دم قرمز:

موش دم قرمز یا جرد لیبیایی جثه متوسطی دارد. دم کمی کوتاه‌تر از طول سر و تنه و به رنگ حنایی است؛ در انتهای آن دسته‌ای از موهای بلند سیاه رنگ دیده می‌شود. رنگ موهای پشت زرد متمال به قهوه‌ای روشن با سایه‌ای سیاه رنگ است که به تدریج در پهلوها روشن‌تر می‌شود. پایین بدن سفید متمایل به خاکستری است. ناخن‌ها سیاه‌رنگ است. کف پاها مودار است. در پاشنه پا یک نوار بدون مو دیده می‌شود.  طول سر و تنه ۱۱۸ تا ۱۶۸ میلی‌متر، دم ۱۱۹ تا ۱۶۸ میلی‌متر، پا ۲۹ تا ۳۶ میلی‌متر، گوش ۱۳ تا ۲۱ میلی‌متر است.

عادات:

موش دم قرمز معمولاً روز گرد است و گاهی در شب نیز فعالیت می‌کند. به صورت اجتماعی و اغلب در گروه‌های کوچک و گاهی به طور انفرادی زندگی می‌کند. در ترکمن صحرا در داخل کلنی‌های جربیل بزرگ مشاهده شده است. لانه جرد لیبیایی در عمق یک و نیم متری در زیرزمین قرار دارد و دارای چندین راهرو است که طول آن‌ها به دو تا چهار متر می‌رسد. داخل لانه از مواد گیاهی نرم پوشیده شده است.

پراکنش: گستره‌ی پراکنش جرد لیبیایی اکثر مناطق کشور را در برمی‌گیرد. پراکنش جهانی آن از شمال آفریقا، غرب و جنوب غربی آسیا تا چین است.

 زیستگاه: این پستاندار اغلب در بوته‌زارها، مناطق تاغ‌کاری شده و اطراف مزارع مشاهده می‌شود.

رژیم غذایی: از مواد گیاهی نظیر دانه و قسمت‌های سبز گیاهان تغذیه می‌کند و برای زمستان غذا ذخیره می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب: بومی در تالاب گاوخونی