چلچله رودخانه‌ای

چلچله رودخانه ای

نام علمی:  Riparia riparia

نام انگلیسی: Sand Martin

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات چلچله رودخانه‌ای:

این پرنده چلچله‌ای است کوچک با بال‌های دراز که پروازی زیبا دارد و بیشتر در کنار آب زیست می‌کند. سر، پس گردن و سطح پشتی این پرنده به رنگ قهوه‌ای خاکی و گلو و سطح شکم سفید است و نوار سینه‌ای رنگ قهوه‌ای مشخصی دارد. بر روی پیشانی خال‌های ریز سفید رنگی مشاهده می‌شود. دم پرنده دو شاخه و به رنگ قهوه‌ای است و پوش‌پرهای زیر دم سفید است. چشم‌ها سیاه و پاها قهوه‌ای مایل به قرمز است. پرنده نابالغ شبیه بزرگسالان است، ولی سطح شکم فلس مانند و نخودی رنگ دیده می‌شود. چلچله رودخانه‌ای پروازی سبک، سریع و توأم با بال زدن‌های پی درپی دارد.

پراکنش:

چلچله رودخانه‌ای پراکنشی بسیار وسیع دارد و در سراسر دنیا به جز قطب جنوب، آسیای جنوب شرقی و استرالیا دیده می‌شود.

زیستگاه:

این پرنده به شدت با آب در ارتباط است و در فضاهای باز، در مجاورت دریاچه‌ها و رودخانه‌ها به سر می‌برد. به طور دسته جمعی در تونل‌های کوچکی که در دیوار ساحلی رودخانه‌ها، تپه‌های شنی و یا صخره‌های لب آب ایجاد می‌کند، آشیانه می‌سازد.

رژیم غذایی:

همانند پرستوی دریایی بال سفید، معمولاً در حال پرواز از حشرات تغذیه می‌کند و بر روی سطح آب به شکار می پردازد.

وضعیت حضور در تالاب:

در فصل بهار و تابستان در جمعیت‌های اندک دیده می‌شود.