آبچلیک دودی

آبچلیک دودی

نام علمی: Tringa erythropus

نام انگلیسی: Spotted Redshank

وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات آبچلیک دودی:

طول بدن آبچلیک دودی ۲۹ تا ۳۱ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۶۱ تا ۶۷ سانتی‌متر است. تابستان‌ها به واسطه بدن دودی مایل به سیاه از سایر آبچلیک‌ها به آسانی متمایز می‌شود. در پوشش زمستانه به آبچلیک پاسرخ شباهت دارد اما با پاهای بلندتر و منقار درازتر از آن قابل تشخیص است. نر و ماده دارای تغییرات فصلی هستند؛ در دوره جوجه‌آوری اندکی متفاوت ولی در پوشش زمستانه هم‌شکل (ماده اندکی بزرگ‌تر) هستند. گاهی دسته‌های بزرگی تشکیل می‌دهند. به سرعت و با چابکی به پرواز درمی‌آید، پروازی سریع و مستقیم با بال زدن‌های نرم و بال باز روی دارد و در این هنگام پاهای بلندش از حد دم تجاوز می‌کند.

پراکنش آبچلیک دودی:

زمستان‌گذران معمول و مهاجر عبوری نواحی جنوبی دریای خزر، سواحل خلیج فارس، حوضه سیستان و حوضه دریاچه ارومیه، همچنین استان‌های خوزستان و فارس است. گاهی نیز در زمان مهاجرت در سایر تالاب‌های عمده کشور دیده می‌شود.

زیستگاه:

خورها، مناطق ساحلی شنی و گلی و تالاب‌های نمکی، همچنین آبگیرها، شوره‌زارها، پیکره‌های آبی لب شور، دشت‌های سیلابی کم عمق، مصب‌های گلی، دریاچه‌ها و تالاب‌های آب شیرین و شالیزارها را به عنوان زیستگاه برمی‌گزیند.

رژیم غذایی: با دویدن و توقف‌های پیاپی در بسترهای گلی و لجنی و یا فرو بردن سر و گردن درون آب به جستجو و تغذیه از مواد جانوری می‌پردازد.

وضعیت حضور در تالاب: همانند آبچلیک پا سبز به تعداد اندک در فصول سرد سال در تالاب قابل مشاهده است.