کاکایی صورتی

نام علمی: Larus genei نام انگلیسی: Slender-billed-Gull آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات کاکایی صورتی: طول بدن کاکایی صورتی ۴۲ تا ۴۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۰۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر است. کاکایی کوچک جثه و در پوشش زمستانه تا حدودی شبیه به کاکایی سر سیاه است. نر و ماده هم‌شکل و دارای […]

قمری معمولی

نام علمی: Streptopelia turtur نام انگلیسی: European Turtle Dove آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات قمری معمولی: طول بدن قمری معمولی ۲۶ تا ۲۸ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۴۷ تا ۵۳ سانتی‌متر است. قمری کوچک جثه‌ای است و شباهت زیادی به قمری خاوری دارد. است. نر و ماده تقریباً هم‌شکل و فاقد […]

قمری خانگی

نام علمی: Streptopelia senegalensis نام انگلیسی: Laughing Dove (Palm Dove) آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات قمری خانگی: طول بدن قمری خانگی ۲۵ تا ۲۷ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر است. قمری به نسبت کوچک جثه با بال‌های کوتاه و دم بلند است. نر و ماده هم‌شکل و فاقد […]

عقاب طلایی

نام علمی: Aquila chrysaetos نام انگلیسی: Golden Eagle آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات عقاب طلایی: طول بدن عقاب طلایی ۷۵ تا ۸۸ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۰۴ تا ۲۲۰ سانتی‌متر است. عقاب طلایی بزرگترین عقاب ایران است. نر و ماده هم‌شکل هستند اما ماده اندکی بزرگ‌تر و فاقد تغییرات فصلی است. […]

سهره طلایی (معمولی)

نام علمی: Carduelis carduelis نام انگلیسی: European Goldfinch آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات طلایی: طول بدن سهره طلایی ۱۲  تا ۱۳.۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۱ تا ۲۵.۵ سانتی‌متر است. سهره‌‌ای متوسط جثه و رنگارنگ که به واسطه رنگ قرمز روی صورت و بال‌های سیاه و زردش به آسانی از سایر […]

سهره صورتی

نام علمی: Bucanetes githagineus نام انگلیسی: Trumpeter Finch آخرین وضعیت حفاظتی: LC مشخصات سهره صورتی: طول بدن سهره صورتی ۱۱.۵ تا ۱۳ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۵ تا ۲۸ سانتی‌متر است. سهره‌‌ای کوچک جثه و تا حدی شبیه به سهره مغولی است. نر و ماده متفاوت و نر تا حدی تغییرات فصلی دارد. پرواز سبک […]

سهره سبز

نام علمی:  Carduelis chloris نام انگلیسی: European Greenfinch آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سهره سبز: طول بدن سهره سبز ۱۴ تا ۱۶ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۴.۵ تا ۲۷.۵ سانتی‌متر است. سهره‌ای متوسط جثه و زیبا است. نر و ماده تا حدودی هم‌شکل و دارای اندک تغییرات فصلی هستند. پروازی قوی […]

سهره خاکی (بیابانی)

نام علمی: Rhodopiza obsoleta نام انگلیسی: Desert Finch آخرین وضعیت حفاظتی: LC مشخصات سهره خاکی: طول بدن سهره خاکی ۱۳ تا ۱۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۵ تا ۲۷.۵ سانتی‌متر است. سهره‌ای به نسبت درشت جثه و خاکی رنگ با منقار کوتاه و ضخیم و دم بلند و دو شاخه است. نر و ماده متفاوت […]

سسک سر دودی

نام علمی: Sylvia mystacea نام انگلیسی: Menetries’s Warbler آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سسک سردودی: طول بدن سسک سردودی ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها  ۱۵تا ۱۹سانتی‌متر است. پرنده‌ای منزوی است و در طول سال به جز دوره زاد آوری معمولاً تنها دیده می‌شود. در زمان مهاجرت گاهی دسته‌های کوچکی تشکیل […]

سسک درختی زیتونی

نام علمی:  Iduna (Hippolais) pallida نام انگلیسی: Eastern Olivaceous Warbler آخرین وضعیت حفاظتی: LC مشخصات سسک درختی زیتونی: طول بدن سسک درختی زیتونی ۱۲ تا ۱۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۸ تا ۲۱ سانتی‌متر است. این سسک شباهت زیادی به سسک درختی هندی دارد و احتمال اشتباه شناسایی شدن بین این دو گونه وجود دارد. […]