سارگپه پا بلند

نام علمی: rufinus Buteo نام انگلیسی: Long-legged Buzzard وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سارگپه پا بلند: طول بدن ۵۰ تا ۶۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۲۶ تا ۱۴۸ سانتی‌متر است. سارگپه‌ای درشت جثه و تا حدی شبیه به سارگپه معمولی است و در ریخت‌های متنوع از قرمز مایل به قهوه‌ای تا قهوه‌ای […]

خروس کولی دم سفید

نام علمی: leucurus Vanellus نام انگلیسی: White-tailed Lapwing وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات خروس کولی دم سفید: طول بدن خروس کولی دم سفید ۲۶ تا ۲۹ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۶۷ تا ۷۰ سانتی‌متر است. خروس‌کولی متوسط جثه‌ای با پاهای دراز و منقار به نسبت دراز است. نر و ماده هم‌شکل و […]

حواصیل زرد

نام علمی: Ardeola relloides نام انگلیسی: Squacco Heron وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات حواصیل زرد: طول بدن حواصیل زرد ۴۴ تا ۴۷ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۸۰ تا ۹۲ سانتی‌متر است. حواصیلی به نسبت کوچک‌جثه با بدنی به رنگ قهوه‌ای مایل به نخودی است. نر و ماده هم شکل و دارای اندک […]

حواصیل ارغوانی

نام علمی:  purpurea Ardea نام انگلیسی: Purple Heron وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات حواصیل ارغوانی: طول بدن حواصیل ارغوانی ۷۸ تا ۹۰ سانتی متر و گستردگی بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر است. حواصیلی به نسبت بزرگ جثه با سر و بدن باریک و کشیده، گردن بلند و انگشتان بلند است. نر و […]

چکاوک پنجه کوتاه

نام علمی: Calandrella brachydactyla نام انگلیسی: Greater Short-toed Lark وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات چکاوک پنجه کوتاه: طول بدن چکاوک پنجه کوتاه ۱۴ تا ۱۶ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است. چکاوکی به نسبت کوچک ‌جثه و فاقد کاکل است. نر و ماده هم‌شکل و فاقد تغییرات فصلی هستند. […]

تلیله کوچک

 نام علمی: Calidris minuta نام انگلیسی: little stint وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی  Least concern (LC) مشخصات تلیله کوچک: طول بدن تلیله کوچک ۱۲ تا ۱۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۳۴ تا ۳۷ سانتی‌متر است. کوچک‌ترین تلیله ایران با اندام ظریف و منقار کوتاه و مستقیم است. نر و ماده هم‌شکل و دارای تغییرات فصلی هستند. […]

پیپت تالابی

نام علمی: Anthus spinoletta نام انگلیسی: Water Pipit وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات پیپت تالابی: طول بدن پیپت تالابی ۱۷ تا ۱۷.۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۲۴ تا ۲۹ سانتی‌متر است. پیپتی درشت جثه است که نسبت به سایر پیپت‌ها خاکستری‌تر به نظر می‌رسد. نر و ماده هم‌شکل و دارای اندک تغییرات […]

باکلان بزرگ

نام علمی: Phalacrocorax carbo نام انگلیسی: Great Cormorant وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات باکلان بزرگ: طول بدن ۸۰ الی ۱۰۰ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۳۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر است. باکلانی بزرگ جثه با گردن کلفت است که منقاری دراز، قوی و در انتها خمیده دارد. نر و ماده هم‌شکل و دارای تغییرات […]

آبچلیک تک‌زی

نام علمی: Tringa ochropus نام انگلیسی: Green Sandpiper وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات آبچلیک تک‌زی: آبچلیک تک‌زی، تنها مهاجر زمستان گذر دسته بندی پرندگان تالاب گاوخونی است که طول بدن آن ۲۱ تا ۲۴ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۵۷ تا ۶۱ سانتی‌متر است. آبچلیکی کوچک تا متوسط جثه است که شباهت زیادی […]

یلوه نوک سبز

نام علمی: Porzana pusilla نام انگلیسی: Baillon’s Crake وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات یلوه نوک سبز: یلوه نوک سبز پرنده بسیار کوچک آب‌چری از تیره یلوگان است. این پرنده بین ۱۶ تا ۱۸ سانتی‌متر طول دارد و از نظر ظاهری شبیه یلوه کوچک است و کمی از آن‌ها بزرگ‌تر می‌باشد. نوک پرنده کوتاه و […]