یله مار

نام علمی: Malpolon insignitus نام انگلیسی: Eastern Montpellier Snake وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده Not evaluated (NE) مشخصات یله مار: یله مار دارای سطح پشتی سر در گونه بالغ و نر زیتونی روشن یا زیتونی خاکستری، قهوه‌ای یا قهوه‌ای تیره یا به طور کامل سیاه و سطح شکم روشن و گاه متمایل به زرد است. در […]

مارپلنگی

نام علمی:  Hemorrhois ravergieri نام انگلیسی: Spotted Whip Snake وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات مارپلنگی: سطح پشتی بدن مارپلنگی قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای خاکستری است. تعدادی لکه قهوه‌ای تیره روی سرش به چشم می‌خورد. دو نوار تیره یکی به شکل اریب از پشت چشم تا گوشه دهان و دیگری از زیر چشم […]

لاک‌پشت مهمیز دار

نام علمی: Testudo graeca نام انگلیسی: Mediterranean Spur-thighed Tortoise وضعیت حفاظتی: آسیب پذیر Vulnerable (VU) مشخصات لاک‌پشت مهمیز دار: لاک‌پشت مهمیز دار گونه‌ای لاک‌پشت خشکی‌ زی است. این لاک‌پشت دارای لاک سخت و محکم، گنبدی‌شکل و پوشیده از صفحات شاخی بزرگ است. دایره‌های متحدالمرکزی روی کاسه پشتی وجود دارد که نشان‌گر رشد نسبی جانور است […]

شترمار شیرازی

نام علمی: Spalerosophis diadema نام انگلیسی: Diadem Snake وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده Not evaluated (NE) مشخصات شترمار شیرازی: سطح پشتی بدن شترمار شیرازی خاکستری، قهوه‌ای روشن یا قهوه‌ای مایل به قرمز است.  اغلب یک نوار تیره عرضی بین چشم‌ها و نوار دیگری پشت چشم تا گوشه دهان به چشم می‌خورد. لکه‌های تیره و پراکنده‌ای روی […]

تیرمار

نام علمی: Psammophis schokari نام انگلیسی: Schokari Sand Racer وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده  Not evaluated (NE) مشخصات تیرمار: سطح بالایی سر و بدن در افراد بالغ تیرمار زیتونی با سایه زرد، بژ، قهوه‌ای روشن یا قهوه‌ای خاکستری است. در کنار سر اغلب دارای یک نوار تیره است که از منفذ بینی به سمت عقب و […]

بزمجه بیابانی

نام علمی: Varanus griseus نام انگلیسی: Desert monitor وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات بزمجه بیابانی: سطح پشتی بزمجه بیابانی کرم شنی متمایل به آجری است. ۵ تا ۸ (به طور معمول۶) خط باریک آجری رنگ علاوه بر نوارهای عرضی ناحیه گردن در سطح پشتی به چشم می‌خورد. در افراد بالغ دم دارای […]

افعی شاخ‌دار ایرانی

نام علمی: Pseudocerastes persicus نام انگلیسی: Persian Horned Viper وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات افعی شاخ‌دار ایرانی: سطح پشتی افعی شاخ‌دار ایرانی قهوه‌ای روشن یا متمایل به خاکستری و روی سر فاقد طرح و نقش است. نوار تیره‌ای از گوشه چشم تا گوشه دهان امتداد یافته است. حاشیه پایینی لب روشن و […]

کگو دم پخ کایزرلینگ

نام علمی: Teratoscincus keyserlingii Strauch نام انگلیسی: Keyserling’s Plate-tailed Gecko وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده NE مشخصات کگو دم پخ کایزرلینگ: رنگ زمینه سطح پشتی پوشیده از لکه‌های طوسی روشن، زرد، نارنجی و سایه‌های مختلفی از رنگ قهوه‌ای است. همچنین دو نوار تیره بلند در سرتاسر بدن به جز دم وجود دارد. پهلوها و سطح شکم […]

اسکنیک مارشکل پاکوتاه

نام علمی: Ophiomorus brevipes نام انگلیسی: Short-legged snake skink وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده NE مشخصات اسکنیک مارشکل پاکوتاه: اسکنیک مارشکل پاکوتاه دارای سطح پشتی کرم یا قهوه‌ای روشن است. هر یک از فلس‌های دو ردیف میانی بدن ناحیه ستون مهره‌ها دارای یک خال قهوه‌ای در وسط هستند که حاصل آن دو نوار قهوه‌ای طولی در […]

ارمیاس سیستان

نام علمی: Eremias fasciata نام انگلیسی: Sistan Racerunner وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده NE مشخصات ارمیاس سیستان: سطح پشتی بدن ارمیاس سیستان دارای نوارهای موازی تیره و روشن است. نوارهای روشن به رنگ برنزه روشن تا قهوه‌ای شکلاتی و خطوط روشن سفید کرم تا نخودی رنگ هستند. گونه‌های بالغ دارای ۲ تا ۳ نوار تیره بوده […]